Nó quyết tâm ghê lắm! Nguyện tu tập tinh tấn cho đến ngày thành Phật. Nó đi hỏi một ông thầy tu xóm núi, học sâu biết rộng, trên thông thiên văn dưới tường địa lý. Nó muốn biết về tương lai tu tập của nó. Gặp lão, nó lễ phép hỏi:
- Con thưa cụ tu tập như thế này thì mấy kiếp nữa sẽ thành Phật ạ?
- Con còn ba kiếp nữa thành Phật!
- Ôi! Sao cụ lại biết chắc chắn về tương lai của con thế ạ? Nó kinh ngạc vì sự điềm đạm chưa nhìn đã biết đã nói chắc chắn về tương lai của nó của ông lão.
- Ừ! Ta luôn biết chắc về mọi thứ diễn ra trong tương lai!
- Cụ thật nhìn xa trông rộng quá ạ! Con kính phục cụ! Con xin cụ nhận con làm học trò đi ạ! Con rất muốn nhìn được ra mấy kiếp nữa của những người khác cũng thành Phật!
- Hừm!
- Cụ cho con hỏi thật cụ một câu được không ạ?
- Ừ! Hỏi đi!
- Làm sao cụ biết là con tu ba kiếp nữa thành Phật ạ?
- Hừm! Cái này là bí mật, nhưng thôi, vì nể mày cũng quen biết tao lâu năm nên tao chỉ cho mày. Này, tao hỏi mày nhé! Thành Phật là hết tham sân si đúng không? 
- Dạ kinh điển bảo thế ạ!
- Vậy bây giờ mày có mấy con?
- Dạ con còn cả ba con ạ!
- Đấy! Thế chả ba kiếp nữa thì là gì!
- Kiếp thứ nhất mày tu cho đến khi con tham nó chết, thì còn hai kiếp nữa. Mày phải tu tiếp đến con sân nó chết thì còn một kiếp nữa. Vậy còn một kiếp nữa mày phải tu đến khi con si nó chết. Thì mày thành Phật. Thế chả ba kiếp thì còn gì?
- Ơ! Đúng ạ!
- Vậy thưa cụ, trong kinh Phật nói nếu niệm Phật vãng sanh thì còn tu một kiếp nữa thành Phật nghĩa là như thế nào ạ?
- Này, mày phải hiểu ẩn nghĩa của câu đó. Khi niêm phật tam muội có nghĩa là đạt định đúng không?
- Dạ đúng ạ! 
- Vậy có nghĩa là con sân đã chết vì được chuyển hoá thành định đúng không?
- Ơ đúng ạ!
- Thế có nghĩa là còn một con si nữa đúng không?
- Ơ đúng ạ!
- Đấy! Thế chả phải là còn một kiếp chuyển hoá si thành trí huệ thì thành Phật là gì?
- Ơ! Thế không phải là con chết rồi kiếp sau tái sinh rồi tu một kiếp nữa thành Phật ạ?
- Mày là ai mới được chứ? Thể xác này của mày chết đi thì xuống mồ chứ làm sao nó thành Phật được! Hiểu chưa!
- Ơ! Hiểu rồi ạ! Con cảm ơn cụ ạ! Mô Phật! Vậy là con chỉ còn ba kiếp nữa sẽ thành Phật! Nó tạm biệt cụ vừa đi vừa mừng thầm.
:)