Forums

KHÍ CÔNG DƯỠNG SINH

KHÍ CÔNG DƯỠNG SINH
Diễn đàn thảo luận, nghiên cứu về Khí công và Dưỡng sinh

Xin file video hoặc MP3 : " tiếng Hải Triều Âm của thầy"..

 • Kính gửi: ban quản trị web và các huynh KCDS,

  Mình đang cần file âm thanh : tiếng Hải Triều Âm  của thầy, huynh nào có thì cho mình xin nhé. Cho mình xin link web hoac gửi cho mình theo địa chỉ email 

  thuan.nguyenhuu555@gmail.com

  Vô cùng cảm ơn ạ..

  Nam mô Bổn sư Thích ca Mâu ni Phật

  Nam mô A Di Đà Phật

 • Chào bạn,

  gửi bạn link clip thư giãn mới nhất: http://duongsinh.net/kcds/b/caynhalavuon/archive/2016/07/24/kinh-nghi-m-luy-n-c-244-ng-zz.aspx

  :)

  ______________________________________________

  Này thần thông ! Này diệu dụng ! Ta gánh nước. Ta đốn củi.