Lục lại đống băng đĩa cũ, vô tình tìm được bài hát này. Nhớ lại năm đó khoảng 97- 98  ở triển lãm Vân Hồ được thả hồn trong lời nhạc cùng vũ điệu Dịch Cân Kinh, xúc động biết bao. Hỏi ra mới biết là của anh Hồng Quân viết tặng Thầy. Nay đưa lại để các bác cùng tập đã lâu ôn về một thời... để nhớ.

Cd cũ nên chất lượng không được tốt. Các bác thông cảm.

https://drive.google.com/open?id=1WVCglF3b5puskXpNJ7HXi8N2hu4rrGIN

https://drive.google.com/open?id=1kv9tiwUdMDJ_MBl2tfGXABojjtAJK_gF