Đã hơn 1 tuần kể từ ngày về mà bà con tham gia chuyến đi  ai nấy cũng vẫn còn rất vui và hoan hỷ.

Thầy - trò!

Nhiếp ảnh gia. :D

Muôn ly tách cùng uống chung nước từ 1 bình.


Bình minh trên biển.

Đường lên tượng Chúa.

Kỷ niệm dưới chân tượng Chúa giang tay.