Chơi Rằm tháng 7 ở Ban Mê

KHÍ CÔNG DƯỠNG SINH

KHÍ CÔNG DƯỠNG SINH
Diễn đàn thảo luận, nghiên cứu về Khí công và Dưỡng sinh

Chơi Rằm tháng 7 ở Ban Mê

 • ...Nhớ Rằm thì về

   mỗi người một việc

   cắm hoa vào nơi chưa có hoa

   ngắm hoa đang nở

    chụp hình với hoa

   làm bếp và chuẩn bị các lễ phẩm dâng cúng Rằm

 • ...error... mất khúc sau rồi! xin lỗi chư huynh. hôm sau post lại

 • Chơi rằm tháng 7... (tt)

     vui vẻ tâm tình chăm sóc chú Nhóc

      chơi với các bé và ngắm các bé hồn nhiên vui chơi

     quay quần bên nhau với bữa trưa đạm bạc

   tháng 7 - mùa báo ân - thanh thoát, nhẹ nhàng...