Thăm chùa Ba Vàng

Làng chài Vông Viêng.

Bãi tắm Bàn Chân và vịnh Bái Tử Long

Hạ Long phút giây tạm biệt