(Kính lễ Thày Bùi Long Thành nhân ngày Tôn Sư Trọng Đạo 20/11/2015)

. Ở nơi đây ấm áp Nghĩa-Tình

Tình sẻ chia là tình bao la nhất

Nghĩa đong đầy_Nghĩa nặng Ân sâu

Thày hồi sinh cho bao sự sống

Dạy  lẽ ở đời  biết Khoẻ,biết Vui

Cám on Thày Minh Sư tại thế

Xin kính dâng Thày một đóa Tâm Hoa

 Hoa tươi hương sắc rạng ngời,

Là Hoa báo đáp on Người Trồng Hoa.