Nhân Ngày Tôn Sư Trọng Đạo

Chúng Con: Môn Sinh Khánh Hòa  NhaTrang

Kính Chúc Cụ,Thầy Cô  Cùng Bửu Quyến

Pháp Thể  An Khang Thân Tâm Thường An Lac