Hành hương đất Phật 2

KHÍ CÔNG DƯỠNG SINH

KHÍ CÔNG DƯỠNG SINH
Diễn đàn thảo luận, nghiên cứu về Khí công và Dưỡng sinh

Hành hương đất Phật 2

 •  

  _ Tháp tưởng niệm Nàng Sujata:

   

  _ Đến thăm, lễ và luyện công ở làng của Nàng Sujata:

   

  _ Cánh đồng lúa của làng Sujata:

   

  _ Tham quan và đảnh lễ ở Chùa Việt Nam Phật Quốc Tự:

   

  _ Ghé thăm Chùa của Thái Lan trên đất Ấn  (Tượng Phật theo phong cách Thái):

   

  _ Thăm Huyền Trang Kỷ Niệm Đường:

 •  

  _ Thăm Viện Đại Học  Na - lan - đà  (Trường Đại học đầu tiên trên thế giới):

   

  _ Thầy dẫn chư huynh lên đỉnh núi Linh Thứu để đảnh lễ và luyện công:

   

  _ Xuống núi:

   

  _ Đến thăm và luyện công ở Thành Vương Xá  (Vương quốc Ma-Kiệt-Đà dưới sự trị vì của vua Tần-Bà-Sa-La)

    

   

  _ Hôm ấy đoàn Phật tử Ấn Độ cũng về tu tập cùng lúc với đoàn chúng ta: