Xin chư Huynh vui lòng chỉ giúp,
Tôi có người quen ở Huế muốn xin theo học KCDS, nhưng không biết ai để liên hệ, xin Chư Huynh hướng dẫn giúp địa chỉ hay địa điểm của Huynh nào ở Huế để xin theo học - Xin cảm ơn chư Huynh.