Forums

KHÍ CÔNG DƯỠNG SINH

KHÍ CÔNG DƯỠNG SINH
Diễn đàn thảo luận, nghiên cứu về Khí công và Dưỡng sinh

Tìm nơi tập Dưỡng sinh ở Quy Nhơn, Bình Định!

  • Chào các chư huynh! Tôi theo học lớp KCDS-A do một người bạn giới thiệu! Tôi học đã gần hết lớp A , nhưng vì tôi phải về lại Quy Nhơn, Bình Định để công tác, không có đều kiện ra lại Hà Nội để học thêm. Mong các chư huynh chỉ gíup tôi ở Quy Nhơn có ai mở lớp A hoặc B để tôi tiếp tục theo học. Cảm ơn các chư huynh trước nghen!
  • Bạn đã tìm được lớp học KCDS chưa?

    Thiện Duyên