Forums

KHÍ CÔNG DƯỠNG SINH

KHÍ CÔNG DƯỠNG SINH
Diễn đàn thảo luận, nghiên cứu về Khí công và Dưỡng sinh

Xin hỏi thông tin về liệu trình A KCDS-DT ở Hà Nội

  • Kính chào quý diễn đàn duongsinh.net!
    Tôi sống ở Hà Nội và đang theo dõi tìm lớp học liệu trình A KCDS-DT. Tôi xin được hỏi quý diễn đàn duongsinh.net thông tin (kế hoạch, thời gian, địa điểm) về lớp học KCDS-DT được Khí Công Sư Bùi Long Thành trực tiếp hướng dẫn ở Hà Nội ?
    Xin cảm ơn quý diễn đàn duongsinh.net.
    (Email của Hồng Nhật: thainhatvocuc@gmail.com)

  • Hiện giờ thầy BLT không trực tiếp hướng dẫn tập các lớp liệu trình A nữa. Các lớp cơ bản do các HLV các CLB địa phương phụ trách. Thầy BLT chỉ dạy cho HLV mà thôi. Bạn nên liên hệ với Hà Nội.

  • Hồng Nhật lần này bén duyên với KCDS. Cụ Thi hướng dẫn tập từ 5/12/2015 đến nay ăn ngủ tốt, tăng căn phát tướng. "Cuộc đời từ đây như con thuyền lộng gió"

  • Hồng Nhật sẽ cố gắng tập đều hằng ngày, mong về sau sẽ trở thành HLV. Thượng cầu Phật đạo, hạ hoá chúng sinh, mong trên Tam bảo từ bi gia hộ.