Forums

KHÍ CÔNG DƯỠNG SINH

KHÍ CÔNG DƯỠNG SINH
Diễn đàn thảo luận, nghiên cứu về Khí công và Dưỡng sinh

Dã Ngoại Hòn Bà

  •  

    Sau khi tất niên ở Diên Lâm chúng tôi theo Thầy đi dã ngoại ở Hòn Bà. Một số hình ảnh ghi lại được:

     

  • Thật tuyệt vời!

  • Du hí Thần thông tạng....