Trị bệnh cho các cháu

KHÍ CÔNG DƯỠNG SINH

KHÍ CÔNG DƯỠNG SINH
Diễn đàn thảo luận, nghiên cứu về Khí công và Dưỡng sinh

Trị bệnh cho các cháu

 • Comments 1

Dòng sông ánh sáng

 

Chiều buồn

Yên lặng

Ông một mình uống trà

Ngắm mưa sa trên đất bắc

 

Nhớ tiếng cười các cháu

trong vắt

như tiếng thủy tinh

lung linh trong nắng phương nam

 

Rong chơi muôn nơi

Ông mong đời cháu thảnh thơi trong dòng sông ánh sáng

Các cháu bất an vì bệnh

Hóa thân ông bỗng đến ngồi bên

Cái thênh thênh, hoát nhiên dùng lênh đênh trị bệnh

 

Thân và Tâm rỗng không ông đồng các cháu

Tay phải phát sấm rền, ấn lệnh đến từ Như

Tay trái thu thiên thư, hiệp thái hư, thông tam giới

Góp gió mười phương, lửa tam muội đốt nén hương diệu hữu

 

Ha ha. . . .ha. . .

Trời phát công

Đất phát công

Còn ông thì vẫn rỗng không đồng pháp tánh

 

Trời cười

Đất cười

Ông cười

Các cháu cười

Thần Thánh và con người, cùng vui tươi trong dòng sông ánh sáng

 

Cỏ May/22/6/2012

>>>>>>>>>


(Hình chụp ở Nhà Tổ Xuân Mai / Hà Nội / 4/2012)

Đấy

 

Xa nhà

 

Tiệm tu

 

Phá chấp


Vô Thường

 

Nhập thế

>>>>>

1/ Ông và Cháu:

Click here to play this video

>>>>>>>

- Về với Mẹ

- Còn có chỗ để về sao?

- Có chỗ cũng đang về mà không có chỗ cũng đang về

- Tại sao thế?

- Ai có đấy mà về, về là trạng thái chứ không phải hành động của Ngã

- Thế Mẹ là thế nào?

- Nguyên nhân của mọi Tướng thì gọi là Mẹ

- Vậy Mẹ chính là bản thể

- Không phải vậy

- Thế là cái gì?

- Tánh khởi Dụng

- Là tánh hay là là dụng ?

- Bản thể là Chân Như còn mẹ là Diệu Hữu.

. . . . .

(Hình chụp ở Nhà Tổ Xuân Mai / Hà Nội / 4/2012)

Tùy thuận chúng sanh

 

Rong chơi trong luân hồi mà không luân hồi

 

Âm nhạc cõi lặng yên

 


A Di Đà Phật

 

Thánh Cậu

 

Nhà Mây

 

Nhà Thầy

 

Buồn vui đời nhân thế

 

Chấp kiến

 

2/ Về với Mẹ:

Click here to play this video

Comments
 • " LÒNG MẸ BAO LA NHƯ BIỂN THÁI BÌNH,..."

  CON VỀ VỚI MẸ

  CON VỀ NHÀ

  MỪNG VUI LẪN LỘN

  NƯỚC MẮT TRÀO DÂNG

  HẠNH PHÚC SAO TA KHÓC

  KHÓC VÌ ĐÃ VỀ BÊN MẸ, MẸ ƠI!