November, 2010

KHÍ CÔNG DƯỠNG SINH

KHÍ CÔNG DƯỠNG SINH
Diễn đàn thảo luận, nghiên cứu về Khí công và Dưỡng sinh

Tâm lý khí công

Bài viết chính của duongsinh.net
 • Như cánh chim thiên di

  • 0 Comments

  Lũ chúng ta

  Như đoàn du ca lang bạt

  Đi mở cửa thiên đàng nơi gió cát trần gian

  Đi đi về về như loài chim thiên di

  Đâu cần tìm vết chim mẹ trong hư không

  Chim non sinh ra

  Vẫn tự biết cách quay về nguồn cội