Tết hả ? - Ừ, thì tết. . .

KHÍ CÔNG DƯỠNG SINH

KHÍ CÔNG DƯỠNG SINH
Diễn đàn thảo luận, nghiên cứu về Khí công và Dưỡng sinh

Tâm lý khí công

Bài viết chính của duongsinh.net

Tết hả ? - Ừ, thì tết. . .

 • Comments 2

Khi ta vô sở hửu thì:

-       Tham, sân, si, chợt biến mất

-       Ta có cái công việc chung với mọi người

-       Ta có cái vui chung với mọi người

-       Thế thì sinh tử như gió mùa xuân

-       Luân hồi như hoa đào hoa mai nở rộ

-       Phật, Tổ và chúng sinh, thình lình như sương tan trong nắng mới

Phút giao thừa này:

-       Ta mời Hoạt Phật xuống trần gian ăn tết

-       Phật mời ta vượt qua sống chết lên Niết Bàn chơi xuân

-       Lang Thang vì muốn gặp Mênh Mang

-       Nên trần gian bèn hóa ra niết bàn cho tiện

-       Haha. . .ha. . . .

Tưởng Vậy/ Giao thừa năm Canh Dần/ Tổ Đường Xuân Mai/Hà Nội/13/2/2010

 

 

 •                A DI ĐÀ PHẬT

  ...Hoa Đào điểm nụ... sương Mai...

 • Hoa chưa nở mỉm cười

  Hoa đang nở  mỉm cười

  Giọt sương cười gió sớm

  Lộc nhoẻn cười non tơ

  Nụ cười xuân trẩy hội

  Nụ cười đời như thơ

  Nụ cười thiêng liêng quá

  Niềm vui có đâu ngờ