February, 2010

KHÍ CÔNG DƯỠNG SINH

KHÍ CÔNG DƯỠNG SINH
Diễn đàn thảo luận, nghiên cứu về Khí công và Dưỡng sinh

Tâm lý khí công

Bài viết chính của duongsinh.net
 • Tết hả ? - Ừ, thì tết. . .

  • 2 Comments

  Khi ta vô sở hửu thì:

  -       Tham, sân, si, chợt biến mất

  -       Ta có cái công việc chung với mọi người

  -       Ta có cái vui chung với mọi người

  -       Thế thì sinh tử như gió mùa xuân

  -       Luân hồi như hoa đào hoa mai nở rộ

  -       Phật, Tổ và chúng sinh, thình lình như sương tan trong nắng mới