Bài thơ rỗng chứa cái ngông trần thế

KHÍ CÔNG DƯỠNG SINH

KHÍ CÔNG DƯỠNG SINH
Diễn đàn thảo luận, nghiên cứu về Khí công và Dưỡng sinh

Tâm lý khí công

Bài viết chính của duongsinh.net

Bài thơ rỗng chứa cái ngông trần thế

 • Comments 2

Ngóng vào hư không

Nó đi tìm con chữ

Về mà ghép cái vần

Cho thành bài thơ, thơ thẩn thẩn thơ....

 

Nó đi tìm, tìm đến ngẩn đến ngơ

Vẫn hun hút một khoảng trời trơ vơ vô vọng

Nó không thể tìm, nên hóa thành giấc mộng

Nên cái bài thơ bỗng rỗng đến vô cùng

 

Nó bật cười khật khùng

Nó tìm được rồi giữa không trung

Một bài thơ rỗng

Ừh thì!

Thơ rỗng thơ không

Mới chứa hết cái ngông trần thế

 

Ôi! trần thế, thế trần, trần như thế

Mà ngàn năm chẳng thể học hết thế trần

Nên ngàn năm lần lựa mãi ngàn năm

Nó trôi mãi trong ngàn năm mộng mị

 

Nó lại hời i ỉ...

Rồi cười khi khỉ

Thế trần như thị

Còn hư không thì bất khả tư nghì!

 

Mộng Thường/ 6/10/2009

. . . . . .

 

Hỏi:

Con thưa cụ,
Con xin cụ từ bi hãy cho con biết vì sao con có quá nhiều gian nan chướng ngại và dường như con bị tách ra? Có phải con có quá nhiều chướng nghiệp từ kiếp trước? Con còn chịu đến bao lâu và con phải làm gì đây?
Con vừa trải qua tiếp một gian nan nữa. Dường như mỗi lần con vượt qua, con lại đối diện với 1 gian nan khác nặng nề hơn. Có nhiều khi, con tưởng chừng như con không đủ sức chịu đựng thêm được nữa.
Con xin cụ mở lòng từ bi cho con được biết và giáo huấn cho con.
Con kính cụ sức khỏe và mong tin.

Con: Hoa Hướng Dương/6/10/2009

. . . . .

Đáp:

Nam Mô A Di Đà Phật
Người tu Mật Tông nhằm kiếp này trả sạch các nghiệp chướng mà mình đã gây ra từ nhiều kiếp . Để chứng ngộ ngay trong kiếp này, không chờ đến kiếp sau. Cho nên tất cả gian nan chướng ngại đều tập trung để mình trả cho hết. Đó là pháp tu dành cho đại căn. Nếu sơ cơ chấp vào tướng các pháp thì sẽ sinh rối loạn tâm mất tịnh mất an lạc từ đó sa vào đấu tranh nên rớt khỏi đường đạo.
Các việc xảy đến thì kệ nó, mình cứ chăm chăm giữ cho Tâm để không mất Tịnh không mất An Lạc là được, còn thành bại, đúng sai, khen chê, vinh nhục đừng để bị lôi.
Con dùng ngay các chướng ngại ấy mà luyện tâm mình. Xem tâm mình có còn định hay bị các ma chướng ấy lôi đi. Nếu thấy mất định mất an lạc thì lập tức điều chỉnh.
Cứ tu như thế thì dù chướng ngại có xảy ra nhưng tâm mình chẳng ảnh hưởng gì. Như gió thổi nhà trống như lửa đốt khoảng không. Khắc chứng các thần thông, khai mở trí huệ và giác ngộ ngay kiếp này. Do vậy người tu Mật, nếu có hiệu quả thường vừa tu vừa độ sanh. Tuy chưa giác ngộ thành Phật, nhưng tự nhiên có các thần thông để làm phương tện thiện xảo mà nhập thế độ sanh, dùng ngay thế gian với các ma chướng của nó làm bài học rèn tâm. Đó là con đường trực ngộ rất quyết liệt, dành cho hàng đại căn không phải cho mọi người.
Còn nếu chấp sự việc thì ma sự sẽ làm mình xa rời đường tu, hay là bỏ đại thừa tu theo các pháp nhỏ, ly thế gian để tìm bình an  trong hiện tại và phải trải qua rất nhiều kiếp mới tu chứng.
Pháp tối thượg thừa như cơn mưa lớn, chỉ có lợi cho cây đại thụ còn cỏ và hoa sẽ dập nát.
Mô Phật, vì con hỏi, nên già y pháp mà nói. Mong con giữ được đạo tâm, luôn ung dung nhàn hạ trong chướng ngại, tiến tu dũng mãnh, dùng ngay trần thế để tu niết bàn.

Ông Già Xóm Núi/8/10/2009

. . . . . .

 

Cùng trôi/ Tranh thiền/ Ba Gàn

 

 

 

 

 

 

 • ...Như gió thổi nhà trống như lửa đốt khoảng không...

 • Con cám on thầy

  Hoa Sen  bị dập vùi

  Hương vẫn vẹn nguyện  đấy

  Ta trongị nghiệp dập vùi

  Tâm như như hướng Đạo

  Gió xé hoa trăm mảnh

  Hương Hoa khắp cùng nơii

  Nghiệp xé ta ngàn mảnh

  Vỡ ra những nụ cười

  Hương Sen còn trong gió

  Nụ cười luôn trên môi