(Nhân đọc bài "Bên bờ ao")

Tọa nhân trầm mặc ảnh lung giang

Đới ảnh quần ngư du thưởng nhàn

Ô quỷ phi thân ngư thụ bộ

ảnh nhân đảo tán quyển hàn lan

ngư sầu do tín nhân vi một

hà thức ngạn đường nhân tĩnh khan

nhất đán lan đào giang thượng tức

tái sinh nhân ảnh tại ngư quan.

. . . .

(Người ngồi trầm mặc, bóng lồng trong dòng sông

Dưới bóng người, đàn cá vui chơi thảnh thơi

Con chim bói cá lao mình bắt cá

Người trong bóng vỡ tan quyện theo làn sóng lạnh

Cá buồn vì tin rằng người đã chết rồi

Nào biết trên bờ người đang lặng lẽ nhìn xem

Đến lúc nào sóng trên sông dừng lại hết

Bóng người sẽ sống lại trong cái nhìn của cá)

 

Lam Dien/2/5/2009 

. . . . .

"Âm nhạc cõi lặng yên"/Sắp đặt/Ba gàn

 

Thực hành chánh niệm tỉnh giác/Lớp Khí Công Dưỡng Sinh Thái Bình/1/5/2009

 

Day Bấm huyệt phần Mặt/Lớp Khí Công Dưỡng Sinh Thái Bình/1/5/2009

 

Mời các bạn xem phim:

Day bấm huyệt phần mặt/Lớp Khí Công Dưỡng Sinh Thái Bình/1/5/2009

Bài tập này có tác dụng nâng cao sức đề kháng của cơ thể để chống lại bệnh tật, cũng cố chức năng các giác quan ở phần đầu mặt, an thần và giải tỏa stress