Từng hạt gạo trắng tinh

Góp tay thêm nghỉa tình

Nếp thơm...đồng Diên khánh

Mênh mông...biển trời xanh

 

Diên lâm,đồi mía ngàn

Nhà máy nhả khói lam

Tinh đường hòa hóa hiện

Cho ngọt  ý, tình đang...

 

Bầu, bí chủ vườn rau

Sắn, khoai, ngô, đổ, màu

Thôn trang hiền... Diên lạc

Hoang sơ, vị cảm cầu

 

Cây trái hồng sơ ri

Chôm, nhãn, xoài đến kỳ

Cơm dày, ba la mật

Diên phú... dặm đường đi

 

Nhatrang dựng trầm hương

Chợ Đầm, nhóm tiểu thương

Chung tay bồi ước nguyện

Y , ý  lộc tài vương

 

Tháng, tháng, Chúng về đây

Mang theo Tâm Ý đầy

Chung lòng... dâng đãnh lễ

Nam mô...Nhật Ra Hồng...

 

Tập Như/ Nhà Tỗ Diên-Lâm 25/4/09,

__________________

 

Vườn hoa Anh Đào của nhà Tổ Diên Lâm/Nha Trang/3/2009

 

Chung tay bồi ước nguyện/Nhà Tổ Diên Lâm Nha Trang/3/2009

 

Khí Công Dưỡng Sinh. . .KHỎE