Đôi dép cao su của Ba Gàn

KHÍ CÔNG DƯỠNG SINH

KHÍ CÔNG DƯỠNG SINH
Diễn đàn thảo luận, nghiên cứu về Khí công và Dưỡng sinh

Tâm lý khí công

Bài viết chính của duongsinh.net

Đôi dép cao su của Ba Gàn

 • Comments 2

Đôi dép cao su của Ba Gàn

Thiền hành trên núi đá cheo leo

Muôn ngả dép đi muôn đường đến

Ba Gàn có dép dép đi theo

Tonhathai/

. . . . .

Cảm ứng từ bài thơ trên:

Đội dép

Đôi dép cao su tu với Gàn

Thiền hành khắp huyễn cảnh đành hanh

Vô Ngã dép đi vô vi dép lội

Ba Gàn đội dép, dép hội Ba Gàn

Khắp chốn thênh thang chân mang dép Phật

Hề hề. . . .

Vất. . .vất hết đi

Chẳng để lại cái mẹ gì

Hìhì. . .

Đi chơi dép ơi

Kệ mẹ cái đời

Muôn nơi ta cười chơi. . .cười chơi. . .

Haha. .  ..hihi. . . .hehe. . . hềhề. . . . .hê. . . .ê. . .ê. . . .ê. . . .ê. .  .!  Big SmileBig SmileBig Smile

Cu Bợm/13/4/2009/Viết tại Thiên Đình

. . . . .

Mời các bạn xem phim:


Một số hình ảnh về sinh hoạt ở Tổ Đường Xuân Mai/12/4/2009

Tập Phật Gia Quyền để quân bình âm dương thăng hoa chuyển hóa tâm thức về hướng giác ngộ

/Tổ đường XuânMai-HàNội/12/4/2009


Thực hành Thiền Năng Lượng để điều trị thân và tâm bệnh

/Tổ đường Xuân Mai-Hà Nội/12/4/2009


Hỏi Đáp Khí Công/Nhà sàn Xuân Mai/12/4/2009


 

Luyện công để tự điều trị Thân và Tâm bệnh/Tổ Đường Xuân Mai/12/4/2009


 

Đông quá nhà an chứa không hết. . .phải ra sân ăn thôi!

Lão Tướng bên lão Hổ


 

Em nhờ làm công đức ở đây mà lành bệnh đấy. . . .hề hề. . .


 

Ai lên nhà Tổ nhớ báo cơm chổ mình nhé. . . .hề hề. . .

ChimRi cũng phi xuống bếp. . .hề hề. . .

 • Chị Thuần ơi ! cho Nha trang báo cơm chiều nay nhé, ăn cơm của Tổ đường do chị Thuần nấu khoẻ lên nhiều nhiều lắm.

 • A Di Đà Phật! Nhìn mọi môn sinh trên khắp mọi miền đất nước đều có một vẻ mặt "Hòa nhan", nói với nhau những lời "Ái ngữ", tướng đi, thế ngồi đúng "Tứ oai nghi". Bo cau trang thấy vui và biết Khí Công dưỡng sinh dân tộc đang ngày càng phát triển, ngày càng đem lại nhiều niềm vui và sức khỏe đến cho nhiều người. Càng thương Thầy đã nguyện hành "Bồ Tát Đạo" tất cả vì chúng sinh. Con xin nguyện theo gương chư Tổ và Thầy xin nguyện: "Không tiếc thân mạng này, Nguyện tu tập và hành Đạo cho đến ngày Giác ngộ"

  Chúng sinh vô biên thệ nguyện độ,

  Phiền não vô tận thệ nguyện đoạn.

  Pháp môn vô tận thệ nguyện học,

  Phật Pháp vô thượng thệ nguyện thành.

  Kính xin chư Phật, chư vị Tổ sư - Thầy và Thánh cúng chứng Tâm Con.

  Nam Mô cầu tinh tấn Bồ Tát ma ha tát.