Mặt hồ yên lặng
Thằng bé ném hòn đá
Yên lặng phát ra tiếng kêu
Tõm!

Giọt sương đọng trên lá sen
Lá sen oằn mình
Thình lình giọt sương rơi
Tõm!

Bà mẹ trẻ trên giường sanh
Luân hồi loanh quanh
Đứa bé tọt ra đời
Tõm!

Cuốn kinh mở ra
Im lặng ngân nga
Cái Ta chợt rụng
Tõm!

Ông Già rót trà
Trà chảy vào ly
Ông Già nhâm  nhy
Lát sau thì
Tõm!

Bảy Xị

Chào mừng trang Web mới!