Tây Thiên Phật ứng Trà Thiền. Uống rồi xuống núi khắp miền độ sanh.
-Tặng Thuỷ Quốc, Mẫn, Bảy... -Cùng Chư Huynh Tỹ Đệ Muội... đang... . . . . . Diên Lâm, anh đào đang...
Hoa nở mãi không tàn
Trúc rừng, cành đưa gió
Măng lộ, cây còn đang...

Chim về xây Tổ, đang...
Mái ấm hòa sương, đang
Chồi non là lộc mới
Hoa cảnh còn, còn đang...

Xa xa hòn Dữ đang...
Diên-Lâm mùa Xuân đang...

Cổ thụ, màu xanh đang...
Hỏi rừng, từ dạo ấy?...
Núi cười: từ hồng hoang...

Trên đồng ngô lúa đang...
Được mùa gánh lúa vàng
Bồ Tát vui mùa mới,
Cánh diều, mục đồng đang...

Đàn cò cánh rộng đang...
Lượn quanh núi đồi vàng,
Đất lành tìm bến đậu
Hương mới còn đang, đang...

Vũ trụ, Ý Xuân đang...
Chim gáy mùa sang, đang...
Lên cao chào nắng mới
Người Xuân, mùa Xuân đang...

Diên-Lâm là Xuân đang...
Tâm Ý tươi ánh vàng
Đất thơm ngời diệu pháp
Khí công...mùa Xuân đang...

Nhà Tỗ Diên-Lâm tháng hai kỷ sửu

Tập Như/25/02/09