Buổi tập Thiền Mật cuối năm ở Tổ Đường Xuân Mai/Hà Nội/11/1/2009
Nhớ khi xưa còn bé Đâu từng rõ sắc không Ta và em vui bước Gánh chung gánh tang bồng Chơi trò chơi người lớn Lơn tơn cùng gánh Xuân

Xuân nay không nô nức
Nhưng rạo rực phố phường
Đào vương nắng cuối đông
Mai nở không tiếng động
Môi em hồng rỗng không
Xuân, bỗng thành vị ngọt

Ôi!
Từng cánh
Vươn từng cánh
Đào phai lay trời xanh
Hồng tươi cười nắng lạnh
Mai vàng hát cùng anh
Giọt xuân rơi lanh canh
Mắt xuân sáng long lanh
Tóc xuân múa quanh anh
Dáng xuân xanh vờn quanh
Hồn xuân tan vào anh

Haha. . .ha
Ta gặp em là xuân
Cứ gì đào, mai, nở
Lặng im ta nín thở
Nghe thơ rụng vào xuân
Buâng khuâng em mơ màng
Nhìn xuân tan trong nắng

Ta cuộc đời hoang vắng
Em cuộc đạo ngắn dài
Ta và em họp lại
Thành mùa xuân “không hai”

Chi Mai.etc/