Mùa rét nhớ tập đều, đừng để bệnh tái phát.
Tập cho con mỗi nhịp thở, bước đi. Lo cho con khi trời mưa, trời nắng,

Rồi rét đến, lo con không chịu nổi
Chỉ lo con trở bệnh lúc xa CHA.
Dặn dò con : cứ dặn hoài, dặn lại…
Gắng nghe con, chờ CHA về che chở
Ôi tấm lòng CHA! nhân hậu quá CHA ơi.

Hỏi: Tâm Phật là ĐÂU?
- là ĐÓ.

(Sân trường Tiểu học Thịnh Quang ngày 06/8/2008)

 

dieuphuongMT/