Mua Sen!
Ngẫu hứng làm khi đang đi trên đường Xa lộ Đại Hàn. Nguyên văn chữ Hán: 著夢經綸半夜行 想成雁塔早題名 朝來忽見東方日 夢想回歸一鳥聲 Phiên âm: Trước mộng kinh luân bán dạ hành Tưởng thành nhạn tháp tảo đề danh. Triêu lai hốt kiến đông phương nhật Mộng tưởng hồi quy nhất điểu thanh.

Dịch nghĩa:

Nửa đêm mang giấc mộng kinh luân mà đi
Mơ sớm được đề danh trên tháp Đại Nhạn
Sáng ra chợt thấy mặt trời phương đông
Giấc mơ trở về trong một tiếng chim

Kimlienhoa/

 

. . . . .

 

Họa

 

Nguyên văn chữ Hán:

無 始 沈 論 六 道 行
捨 身 求 利 又 求 名
今 朝 住 著 重 名 利
心 鳥 平 明 笑 一 聲


Phiên âm:

Vô thủy trầm luân lục đạo hành
Xả thân cầu lợi hựu cầu danh
Kim triêu trụ trước trùng danh lợi
Tâm điểu bình minh tiếu nhất thanh.

Dịch nghĩa:

Từ vô thủy đã trầm luân đi lại trong 6 cõi
Hết xả thân cầu lợi lại xả thân cầu danh
Sáng nay ở giữa muôn trùng danh lợi
Con chim tim giữa bình minh cười lên một tiếng

 

LangLy/