Thầy Thành phát công trị bệnh cho cán bộ Trung Cao tại Câu Lạc Bộ Thiên Trường / Nam Định 10/7/2008

Cung Kính Đảnh Lễ... - Kính mừng CLB-KCDS-Nam Định.

... Như mùa đông đi qua,
Chồi non về ươm nụ
Dòng nhựa nguyên ấp ủ
cho cành khô nẩy mầm...

... Như ngày tháng rồi năm,
Duyên mầu từ vô thỉ
Cùng trôi và khế lý,
Vi thoại với vi tường...

... Như mai sớm giọt sương
Ẫn mình vào vũ trụ
Đêm về tròn tinh tú,
An lạc đó cùng đây...

... Như chớm hồng ban mai,
Đêm đi vào ánh sáng
Khi Mây về tìm bạn
Đưa gió đến ngàn phương...

... Như là ý vô thường...
Sat na đang là... lạ,
Bung tay Vàng gieo mạ...
Bình minh thơm lan xa...

Tâp Như /11/7/08