Ối. . .ối. . . .nặng quá!
Tớ là Chú Tếu vừa mới tham gia quán trà. Nhân đọc bài thơ của bạn SenRung, tớ ngẫu hứng cảm tác một bài ra mắt các Trà sĩ. Chúc các Trà Sĩ luôn luôn cười như Tếu. . . . . .

Rỗng


Đời rỗng thấy gì cũng rỗng
Ly rỗng uống trà thông thấy ngông
Lòng rỗng đến quán rỗng
Gặp Hiền nhân chợt thông.


Sen rung/


. . . . .

Ngẫu hứng từ bài thơ trên


Ngổng


Đời ngổng thấy cái gì cũng nổng

Ly chổng uống trà rông thấy thông

Lòng rỗng đến chán. . . rỗng

Gặp Phiền Nhân chợt dông!


Chú Tếu/


. . . . .

Ứng tác theo "Ôi…ôi…nặng qúa

 

Nhẹ quá

"Ôi nặng quá"

Cái đầu găm suy nghĩ

Càng nén suy nghĩ càng…

Bung!

Thì cứ vỡ bung đi

Và tung hê tất thẩy...

Những con ốc ký sinh

Cái đầu ngông

Chấp… linh phinh

Vô tướng…

Bỗng nhẹ hổng

Nhẹ không

 

Cỏ Gừng/