Ngón tay chỉ trăng
Anh lang thang gảy khúc hoang tàn Em dịu dàng xòe cong mắt lá Chiều nào gió nghiêng trên nền đá Ta vỡ tan cùng tiếng hoang vu…

Em đan tay chuốt se nắng mượt
Reo gót chân trần ngát màu sen
Anh thả thân mình trong gió bụi
Vui cùng trăm lối hóa hoang sơ…

Anh lên sơn cước em theo với
Em xuống núi chiều anh cùng đi
Đường mây dấu chim in hình nắng
Dòng đời biêng biếc bóng cùng trôi…

 

DonSaCusi/