Nhất tiếu khinh
Bảy Xị vui bạn vui bè hơi quá chén. Hắn xỉn nên ngủ ngáy khò khò. Trong cơn mơ hắn thấy mình đi lạc xuống địa ngục.

Trong một gian phòng lớn lạnh lẽo đèn đuốc sáng trưng, Diêm Vương đang họp với các chúa Quỉ:

-          Thưa quí vị, trinh sát của ta báo về cho biết. Bây giờ tình trạng hối lộ tham nhũng tràn lan. Nên việc căn cứ vào nghiệp lực để cho đi đầu thai là không còn chính xác nữa. Vì các vị Thần phụ trách việc báo cáo về nghiệp lực này thường được chúng sanh hối lộ bằng cách cúng cấp kêu cầu với lễ vật giá trị và đốt nhiều vàng mã rất đắt tiền. Cho nên kể từ nay để quyết định cho đi đầu thai ở đâu. Các linh hồn người chết chỉ phải trả lời trực tiếp trước máy vi tính câu hỏi sau:

“ Thế nào là người tốt và thế nào là người xấu ” ?

Vì tác dụng của “cận tử nghiệp” là rất mạnh. Nên trong giây phút sắp đầu thai, trạng thái tâm của linh hồn người chết thế nào thì đương nhiên sẽ tự động đầu thai đến một cảnh giới mà ở đó đa số chúng sanh đều có đồng quan điểm ấy.

Bởi thế câu trả lời của linh hồn trước câu hỏi của máy vi tính nơi địa ngục, sẽ đương nhiên quyết định cảnh giới mà linh hồn người ấy sẽ đầu thai đến.

Vì quí vị và ta qua buổi tập huấn này đều sẽ biết câu trả lời như thế nào thì sẽ đi đầu thai ở cảnh giới nào. Nên Thiên Đình buộc sau buổi họp này để việc đầu thai của chúng sanh là khách quan, mọi người kể cả ta đều phải uống thuốc quên, để quên hết mọi chuyện mình đã biết.

Đây, quí vị thử xem máy làm việc như thế nào trên một số trường hợp người chết cụ thể nhé.

Nói đến đây Diêm Vương bấm máy gọi trên bàn và nói lớn:

-          A Lô, Quỉ Đầu Trâu đấy phải không. Hãy cho các linh hồn tuần tự qua phòng máy để xác định cõi giới đầu thai.

 

. . . . .

Linh hồn thứ nhất bước vào đứng trước máy Vi Tính. Một âm thanh mệnh lệnh từ máy phát ra:

-          Linh hồn hãy nhìn vào màn hình để máy chụp hình nhận dạng. Sau đó trả lời câu hỏi của máy. Tùy theo câu trả lời này máy sẽ quyết định linh hồn được đi đầu thai ở cảnh giới nào. Linh hồn đã nghe rõ rồi chứ?

-          Thưa rõ

-          Linh hồn đã sẵn sàng để trả lời câu hỏi rồi chứ?

-          Thưa, đã sẵn sàng.

-          Câu hỏi cho linh hồn đây: Thế nào là một người tốt và thế nào là một người xấu?

-          Người tốt là người được báo chí và các phương tiện truyền thông đại chúng ca tụng lăng xê. Người xấu là người mà báo chí và các phương tiện truyền thông đại chúng viết bài nói xấu công kích.

Kết quả trên máy vi tính.

Cảnh giới đầu thai của linh hồn là: ĐỊA NGỤC.

 

. . . . .

Linh hồn thứ hai bước vào đứng trước máy Vi Tính. Một âm thanh mệnh lệnh từ máy phát ra:

-          Linh hồn hãy nhìn vào màn hình để máy chụp hình nhận dạng. Sau đó trả lời câu hỏi của máy. Tùy theo câu trả lời này máy sẽ quyết định linh hồn được đi đầu thai ở cảnh giới nào. Linh hồn đã nghe rõ rồi chứ?

-          Thưa rõ

-          Linh hồn đã sẵn sàng để trả lời câu hỏi rồi chứ?

-          Thưa, đã sẵn sàng.

-          Câu hỏi cho linh hồn đây: Thế nào là một người tốt và thế nào là một người xấu?

-          Người tốt là người chưa có kết luận của tòa án là có tội. Người xấu là người có phán quyết của tòa án là có tội.

Kết quả trên máy vi tính:

Cảnh giới đầu thai của linh hồn là: TRÊN TRỜI.

 

. . . . .

Linh hồn thứ ba bước vào đứng trước máy Vi Tính. Một âm thanh mệnh lệnh từ máy phát ra:

-          Linh hồn hãy nhìn vào màn hình để máy chụp hình nhận dạng. Sau đó trả lời câu hỏi của máy. Tùy theo câu trả lời này máy sẽ quyết định linh hồn được đi đầu thai ở cảnh giới nào. Linh hồn đã nghe rõ rồi chứ?

-          Thưa rõ

-          Linh hồn đã sẵn sàng để trả lời câu hỏi rồi chứ?

-          Thưa, đã sẵn sàng.

-          Câu hỏi cho linh hồn đây: Thế nào là một người tốt và thế nào là một người xấu?

-          Người tốt là người tựa vào một tư cách pháp nhân nào đấy, gọi là làm thiện nhưng lẽ dĩ nhiên có thu lệ phí vì là cơ chế thị trường. Người xấu là người không tuân thủ luật pháp, lợi dụng việc làm thiện để kiếm tiền và tạo dựng uy tín cá nhân

Kết quả trên máy vi tính:

Cảnh giới đầu thai của linh hồn là: TRẦN GIAN.

 

. . . . .

Linh hồn thứ tư bước vào đứng trước máy Vi Tính. Một âm thanh mệnh lệnh từ máy phát ra:

-          Linh hồn hãy nhìn vào màn hình để máy chụp hình nhận dạng. Sau đó trả lời câu hỏi của máy. Tùy theo câu trả lời này máy sẽ quyết định linh hồn được đi đầu thai ở cảnh giới nào. Linh hồn đã nghe rõ rồi chứ?

-          Thưa rõ

-          Linh hồn đã sẵn sàng để trả lời câu hỏi rồi chứ?

-          Thưa, đã sẵn sàng.

-          Câu hỏi cho linh hồn đây: Thế nào là một người tốt và thế nào là một người xấu?

-          Người tốt là người luôn tuân thủ luật pháp làm thiện giúp đỡ mọi người vô vu lợi. Người xấu là người sợ về an toàn chính trị của bản thân mình không dám làm thiện giúp đỡ mọi người, dù việc làm ấy luật pháp không cấm và mọi người có nhu cầu.

Kết quả trên máy vi tính:

Cảnh giới đầu thai của linh hồn là: THIÊN ĐÀNG. 

. . . . .

 

Diêm Vương chợt nói thật to:

-          Thôi. . . quí vị đã tai nghe mắt thấy và đã nắm rõ công việc sắp tới rồi đấy. Kể từ nay các linh hồn sau khi chết xuống đây sẽ vào phòng máy một mình. Qua câu trả lời của linh hồn, máy sẽ tự đưa họ đi đầu thai các cảnh giới thích hợp. Không cần ai trong chúng ta làm việc này cả, để tránh tệ nạn tham ô hối lộ và nhũng nhiễu. Bây giờ ta và các vị chuẩn bị uống thuốc quên đây.

Lúc ấy, ánh sáng chợt chói lòa. Một vị Tiên ông xuất hiện, trên tay cầm cái hồ lô đựng thuốc. Tiên Ông đổ thuốc ra một cái đĩa. Có 5  người trong phòng nhưng lại có đến 6 viên thuốc. Diêm Vương thấy vậy mới hỏi:

-          Thưa ngài có 5 người sao đây lại có đến 6 viên thuốc lận.

-          À, quí vị có 5 người và một người nghe trộm bên ngoài nữa là 6. 

Nghe đến đây Bảy Xị hoảng hồn co giò chạy trối chết. Phía sau Diêm Vương và các chúa Quỉ hò hét rượt theo rất gấp. Hoảng quá Bảy Xị vấp vào một cái rễ cây và ngã thật đau.

. . . . .

 

Bảy Xị giật mình thức dậy.

Vói tay cầm tờ báo TTĐT để trên bàn. Hắn dụi mắt liếc sơ qua vài dòng. Xong vừa vò tờ báo ném vào sọt rác hắn vừa mỉm cười nói một mình:

-          Hềhề. . . . Mình ngu gì mà xuống địa ngục chứ!

 

  Bảy Xị kể lại/2/7/2008