Cửa động đá, nơi đức Phật đã tu khổ hạnh ở đây 6 năm.
Con suối nhỏ nứt từ chỗ trong xanh Gom tiếng gió mở nguồn khe róc rách Nhỏ nhoi lắm nhè nhẹ khơi uốn luợn

Nhẩy loi choi nhí nhảnh vói đầu sông

Chẳng thèm biết thác ngăn ghềnh rạch chắn

Có gì đâu…suối tự … mở lòng thông

Ôi uyên nguyên xanh trong vui…tóc tách

Ôi lời gieo cây cỏ nẻo bờ hoang

Ôi nhịp đất tiếng trời luênh loang mở

Ôi thanh cao ngan ngát ngả muôn thơm

Thanh nhẹ qúa kìa nhong nhanh giọt biếc

Miền vu hoang suối nhỏ lắng ta về

Con suối bé gom trời mây lộng bộng

Nhỏ nhoi thôi là là gió không không

Tự nhiên không...không…tự nhiên nhiên tự

Không…cội nguồn

Không…về không…réo gọi

Ngọn gió thông lồng lộng

Về cội nguồn ta trong trẻo…ơ…không!

 

Cỏ Hoang/