Lớp Khí Công Dưỡng Sinh trị bênh nan y tại Ba Đình/HàNội/6/2008
Mong sao nắng hạ trải tràn sân Gửi đến mười phương những nghĩa ân Cho cơn đau nhức tan thành gió Bay khắp nghiệp đời - cuốn mây tan.

Mong sao mưa đến tràn sông suối
Đầy khắp trong ngoài - róc rách trôi
Mong người năm cũ về xóm cũ
Vạn tấm lòng hoa có đơn côi?

Mong ngày cứ đến - đêm cứ lụi
Ánh trời hào phóng cứ gửi lui
Mong sao Thầy đến dìu con bệnh
Cứu lấy nhân gian - mọi kiếp người.

 

 Tô Hằng Thanh/Nha Trang/4/7/2007