Ừ thôi, khép cổng rời sơn cước
Nhà hoang tốc mái, hề, tốc mái Đón trận cuồng phong dạt đất trời Nước cạn ao hồ, sông suối cạn Núi đồi hoang hóa, ruộng làng phơi

Ai qua vườn cũ mười năm trước
Nhặt nén hương xa gửi bạn đồng
Đất đã đơm chồi lên khắp lượt
Xóm giềng còn nhớ vụ mùa không?

Ừ thôi, khép cổng rời sơn cước
Giắt ngọn mây ngang đợi chái hè
Gió cũng thông nhà qua cửa trước
Để ngàn sao gọi chẳng ai nghe

Chiều qua nắm cỏ bừng cơn ngủ
Thức giữa thềm hoang hát ngập ngừng
Nắng lặn xuống ngàn tay vẫy đủ
Để ngàn mắt lệ ngấn rưng rưng...

LangLy/28-06-2008