Có những bàn tay. . .
Có một ánh nhìn mênh mông nắng hạ phố về rộn rã ươm niềm tin

Có ngã tư đường
dòng xe ken chặt
đời chen cứng ngắt
bước vô phương

Có đóa lan rừng
nép trong góc phố
hương và xi măng
chơi ngồ ngộ

Có những đôi tay
gặp trong vụng về
nhận niềm thân ái
ấm hương quê

Có nụ cười tươi
vắt ngang chiều phố
...

LangLy/7/5/2008