Nghệ sĩ lang thang
Cảm hứng đến thật nhanh...cái tức khắc tức thì...không hai chỉ có một...dưới bóng cây Bồ Đề....Người ngồi đó....nghìn dặm reo vang...Con xin kính tặng Thầy và các huynh... . . . . .

Nghìn trùng ra đi …
Nghìn trùng gió …
Có người lãng với hư không
Cười mênh mông thả nắng
Vườn xưa trôi bóng thiền chơi …

Ôi….
Người trở về nhà …
Nghìn dặm xa xôi …
Con đường ngày xưa đã mờ sương khói
Bước trên thêm đá cũ đầy hoa nắng còn reo
Cùng gió mây lắc lay
Về chơi thinh lặng ….

Hrih..hrih...
Bài dân ca mộc mạc
Hát lên nào người em gái thôn quê
Để anh thả chiếc thuyền nan không đáy
Chẳng chèo chẳng lái…
Ngược dòng sông huyền thoại
Cùng về nơi ấy rong chơi…

Ha ha ha….
Bước chân trần phiêu dạt
Bạt mây gió phăng phăng...
Người ngồi xuống…
Nghìn dặm reo vang
Ngát tràn …thênh thang…
Về nhà thôi…rộn ràng rưng rức…

 

DonSaCuSi/3/5/2008