Bóng mát Nalanda
(dõi bước Thầy) Đã hóa sinh Đang hóa sinh Và mãi mãi hóa sinh

Hóa sinh trong huy hoàng và đổ nát

Hóa sinh giữa hoành tráng với cô liêu

Hóa sinh khi đất hiền cuộn sóng

Hóa sinh lúc gió bão hỗn mông

Hóa sinh cơn tận cùng cuồng nộ

Hóa sinh đang cùng cực lặng thinh

Hóa sinh trên cô liêu chót vót

Hóa sinh dưới lối lạc lặng câm

Hóa sinh biện sư lỗi lạc cùng dân quê thuần phác

Hóa sinh ngụ sĩ la đà độn bạc cõi chiêu diêu

Ôi sự hóa sinh

Miên miên miền gió hú

Trong hữu lý vô thường

Trong triền miên ngã mạn

Nắng gíó vật vờ ta bà bỏng cháy

Hóa sinh dòng thế tục minh khôi

*

Tục thế, ôi!

Hoang tàn cô liêu đói nghèo vẫn y như

Thế!

Quyền lực tiền vàng chất ngất vẫn thế y

Như!..

Cõi ta bà luôn dỏng nghe tiếng vọng

Vọng cõi thinh không vọng cái khôn cùng

Trong thân tâm vọng cô liêu nỗi đắng

Quên tâm im xin ngược ngó vào lòng

Bất vọng! Bất vọng là lẽ mình sống thật

*

Nam vô sinh hóa sinh hóa độ sinh

Màu cà sa vẫn óng vàng chuốt nắng

Cuộc sinh sôi vẫn xanh mùa hương ngát

Ôi ngọt bùi đắng chát giọt mồ hôi

Tất thẩy gom vào long lanh giọt…mắt

 

Gương độ sinh rung rinh miền lặng ngắt

Vô lượng kiếp rồi vẫn hóa sinh cát bụi

Vẫn …hạt bụi nào lại sinh hóa thân tôi

Tôi … nghiệp qủa rong chơi đời chót vót

Hoa - cỏ - đá – hóa - sinh - tôi

*

Hóa sinh tôi và cùng tôi …phiêu lãng!

 

15h35 28.04.2008  SONG LẬP