Vô ngã như đồng
Cái nghiệp cái duyên nối tiếp nhau Xoay vần con tạo chốn thương đau Gieo nhân kiếp trước – gieo nhân lép Gặt quả đời này - gặt quả sâu Hợp nhất tam căn rời ảo não Duy trì ngũ giới đoạn lo âu Thiên đường nào phải đâu xa lắm Cực lạc chính tâm vượt biển sầu Nguyen Khanh Chan/ . . . . .

Cảm ứng từ bài viết trên:

. . .

 

Cái nghiệp cái duyên nối cái Tôi

Xoay vần con tạo chốn lôi bôi

Gieo nhân kiếp trước – gieo nhân Ngã

Gặt quả đời này – gặt Ngã tu

Chuyển hóa linh căn rời huyễn ảo

Tiêu dao kiến tánh hạnh thần du

Thiên đường là cõi tu còn ngủ

Cực lạc chính tâm dụ đứa mù.

 

Tư Rượu Đế/