Như cánh chim thiên di. Vô lượng kiếp rồi ta vẫn đi về cõi thế.
Đêm lạnh Gò Củ Chi Gió hú tụ Đồng Tròn Mây lòn khe Hòn Dữ Đêm như từ tiếng chuông

Trăng buồn

Trăng rơi nơi đáy ly

Đạo buồn

Đạo rơi nơi tình đi

Ta chẳng buồn

Ta chơi nơi vô vi!

 

Hê. . .ê. . .ê. . !

Buồn chi

Đời thị phi!

Ta đi khi gió lên

Lênh đênh trên tim ta

Thương cây trà héo lá

Nợ quê nhà mầm xanh!

 

Hê. . .ê. . .ê. .!

Núi xanh ôm đồng xanh

Trăng xanh vạc kêu quanh

Sương xanh mặt nước xanh

Cỏ chạy quanh người anh

Ngày xanh mái đầu xanh

Giọt mồ hôi long lanh

Giọt nước mắt cây xanh

Giọt máu hồng đá xanh

Giọt khúc khích mỏng manh

 

Giọt nào đi cùng anh!

 

Hê. . .ê. . .ê. .!

Gió đã nổi lên rồi

Thôi! Chào Mẹ con đi

Chào chút tình từ bi

Mai chắc gì gặp lại!

 

Cỏ May/27/12/2007