Này Nhóc. . .
Người vẫn nhân từ hiện hữu cùng con Vẫn ha hả tiếng cười , âm ba rung vạn lối Vẫn cau mày, quát mắng lũ con hư Vẫn vun vút sợi dây đàn với vũ điệu trần gian

Hư không con không biết

Diệu hữu con chẳng hay

Chỉ có Thầy duy nhất

Nhớ tới Thầy nước mắt trào dâng

 

Cuốn kinh chết qua lời Thầy thành sống

Khái niệm mốc meo bỗng rực sáng long lanh

Đứa con lạc, đang trở về với Mẹ

Đó , ơn Thầy, mãi mãi tạc trong tim

 

Nhớ hôm nào,  Thầy thuyết pháp giảng kinh

Làm rực rỡ Đại Thừa nơi Tây Trúc

Nay nhân từ, hạ xuống mức chúng con

Ôi, vĩ đại thay tấm lòng Thầy-Mẹ.

 

 

Chẳng lời nào tỏ được trái tim yêu

Con im lặng, quậy Thầy làm Phật sự

 

“Ha ha, này nhóc….Ha ha ha………” 

 

Cỏ Gừng/