Um Mane Padme Hum
Cánh đồng bạt ngàn Hương cỏ may Dào dạt gió thoảng Nghiêng theo điệu múa Gió vá cỏ may Chú chim sà xuống Đứng bơ vơ ngắm nhìn Sự yên bình . . .

Ngày qua ngày

Ta đi qua thảo nguyên

Vượt núi đèo biển cả

Chơi khắp chốn nhân gian

Tha thẩn nơi tiên giới

Say trà bên trăng núi

Nghỉ chân dòng suối lặng

Chơi nào cùng ta vui

Cùng mây, núi, cỏ, hoa

Đi nào cái tâm rỗng

 

Haha. . .ha!

 

Author: Who knows/