Trăng lên
Vô lượng kiếp rồi Con lang thang trong ta bà xoáy lốc Lăn lóc… Nhân duyên kiếp này hạnh phúc Con gặp cha rồi !

Lột xác ! Con thay cả cuộc đời
Theo Cha trở về nơi cội nguồn Cha sinh Mẹ dưỡng
Tabaha ! Tabaha !
Con xin được muôn đời quỳ xuống
Cung kính hôn bàn chân ráp thô bụi đường
Để giọt nước mắt con sám hối thoa lên những vết bầm nứt nẻ rớm máu gió sương
Để tạ ơn Người đã cho con cuộc đời của con người thật
Tạ ơn Cha !
Mammô Guru !

Dieu Hoa/ 20/11/07

 

. . . . .

 

Ơn Thầy

Khi xưa chưa gặp được Thầy
Thân con cát bụi chất đầy tâm can
Tưởng rằng đã hóa thành than
Mang theo quả độc ác gian sâu dày

Tham lam sân hận si mê
Gieo mầm tạo nghiệp kéo lê cuộc đời
Bệnh tình thật giả à ơi
Xoay vần hành hạ lệ rơi dầm dề

Cơ may hội được duyên lành
Gặp Thầy cứu độ tâm thành tỉnh ra
Ơn Thầy tự giác giác tha
Biết phòng "ba độc" tà ma khó hành

Vosu 20/11/07