Đấy
Giữa biển sóng ngập tràn Thầy là hòn đảo bình an Giữa sa mạc khô khan Thầy là suối lành trong mát Giữa cuộc đời tan nát Thầy từ ái thương yêu

Ôi dù con có nói cho nhiều

Vẫn không nói hết về bậc Thầy

Cả cuộc đời đem chân lý sáng soi

 

********

Bậc Chân Sư con vẫn ước mơ tìm

Con quỳ sụp dưới chân Thầy tôn kính

Từ muôn kiếp chiếc thuyền con bất định

Mãi phiêu lưu nơi biền khổ trầm luân

Ngày hôm nay khi tắm nắng mùa xuân

Thuyền cập bến con gặp Thầy dẫn lối

Con đã đến như một người thú tội

Bởi vô minh thù hận với tham lam

Bởi tư duy lời nói đến việc làm

Con đã đến như một người lạc lối

Mà ở nơi Thầy vầng ánh sáng quang minh

Thầy bao dung Thầy đĩnh đạc yên bình

Con quỳ xuống dưới chân Thầy tôn kính

 

SSCD/