Dakini
Bàn tay chưa khéo tựa trà nhân Nâng tách mời nhau cạn một lần

Róc rách bên tai dòng suối chảy
Rì rào trong ấm tiếng thông ngân
Khuê phòng cao quý còn thâm nhập
Vách đất đơn sơ cũng thấm nhuần
Cố giữ hơi trà cho đủ vị
Ngọt ngào ta uống tịnh vào tâm.

TKT/

Chiều Vọng
(Họa Vận)
Cảm tình thơ phú của thi nhân
Mượn gió dìu tay vẽ một lần
Lát đác sương rơi chiều lắng xuống
Lững lờ nắng rớt nhạt sông ngân
Trên cao lẻ Nhạn bay về tổ
Dưới đất bóng ai khuất dạng dần
Bỗng tiếng chuông chùa đâu vọng đến
Gọi mời lữ khách lóng hồi Tâm

 

Bạch Sa/