Thiền động
Đàn cò bay vòng vo Con đầu đàn đậu, cả đàn cùng đậu Con đầu đàn bổng, cả đàn cùng bay Con đầu đàn sà xuống bụi Cả bọn chúi theo khục khẹc

Con đầu đàn kêu, chí chóe cả bầy

Con đầu đàn ngậm miệng

Cả bọn nhắm mắt lặng yên

Con đầu đàn quang quác

Cả bọn đồng loạt tác tác

 

. . . . .

 

Nhân loại vẫn luân hồi loanh quanh

Thánh nhân đậu

Đám đông cùng đậu

Thánh nhân bổng

Đám đông cùng bổng

Thánh nhân sà xuống

Đám đông chúi theo khọt khẹt

Thánh nhân kêu

Chí chóe cả bầy

Thánh nhân ngậm miệng

Cả bọn nhắm mắt lặng yên

Thánh nhân quang quác

Đám đông đồng loạt tác tác

 

. . . . .

 

Ôi!

Đẹp biết bao con cò bay một mình

Và. . .

Hạnh phúc biết bao hỡi người sống Một Mình!

 

Tre Gai/11/11/2007