Chúa có ba ngôi Ngôi Cha, ngôi Con và ngôi Thánh Thần

Trùm tất thẩy là ngôi lời Chúa tể

Nhưng rồi người có lúc hụt hơi

Và thế là ngôi Lời cũng bặt!

 

Mạc Tuấn/29/12/2006