Mặt hồ vắng lặng Chẳng có bóng anh

Hồ thành biển nhớ

Thơ thành buồm rơi

Đưa đời em tới

Tận nơi đáy tình!. . .

Một mình!

Nghe tiếng chim hót

Nghe giọt sương rơi

Nghe trời nổi gió

Tưởng có anh về!. . .

 

Nắng Mai Về