Đần: - Này Ngốc, mày tu lâu rồi mà sao lúc nào cũng phạm lỗi thế?

Ngốc:

-         Sao mày biết?

-         Tại vì tao thấy mày thường xuyên sám hối?

-         Đúng là tao thường xuyên sám hối, nhưng đâu phải do thường xuyên phạm giới. . . .

-         Hay mày sám hối là do tội " Tổ tông truyền"?

-         Cũng không phải

-         Thế vì cái gì?

-         Thường thì khi có lỗi người ta mới sám hối. . .Nhưng tao sám hối trước cho chắc ăn. . . . Mày thấy thời buổi kinh tế thị trường này, mua cái gì cũng có dịch vụ trả tiền trước. . .Như thế thì khi nhận hàng mới không bị đòi nợ nữa.

-         Thế thì sao?

-         Tao trả tiền trước rồi. Nên khi phạm lỗi thì Thượng Đế chẳng đòi nợ tao. . . .hìhì!. . . .

-         !. . . .

 

Tư Đờn Cò/27/5/2006