Có một con dòi sống trong đống phân đã lâu năm.

Nó rất tự hào với cái hiểu biết về phân của nó!. . . .Đối với nó chỉ biết có phân. . . .Lý thuyết về phân là cái nó luôn tự hào!. . . .

Nó cho rằng trên đời này chỉ có lý thuyết về phân của nó là duy nhất đúng!. .

Than ôi!. . .nó lấy làm hạnh phúc và tự cao ngã mạn vì được sống trong đống phân!. . . .

Nó thường huênh hoang với chúng bạn rằng:

-         Chỉ có cái biết về phân của ta là đúng đắn, còn mọi cái biết khác đều là huyễn hoặc!. . . .hâm hâm. . .không thực tiễn!. . . .

Một hôm có người thương tình bảo nó nên đi chơi các nơi, đừng ở lì trong đống phân như vậy! . . .

. . . .Nó nghe lời cũng thử làm một chuyến xa nhà!. . . .xa đống phân thân yêu của mình!. . . .

Nhưng đến đâu nó cũng không chịu được!. . . .Bởi nó không còn tìm thấy cái mùi vị của phân mà lâu nay nó đã quen!. . . .Đến đâu nó cũng không đi chơi hoặc thụ hưởng cái hay cái đẹp mà luôn hí sự đấu tranh!. . .hùng hổ tuyên bố rằng chỉ có cái biết về phân . . . . cái thực chứng về mùi vị và môi trường đống phân của nó là duy nhất đúng!

. . . .

Thấy hoa đang khoe hương sắc, nó cười ngạo mạn:

-         Kém lắm!. . .kém lắm!. . .làm sao đẹp và thơm bằng đống phân nhà tôi chứ!. . . .

Nghe âm nhạc nó chẳng đồng cảm mà tỏ vẻ khó chịu và nói với mọi người:

-         Âm nhạc là cái quái gì chứ!. . . .làm sao hay bằng tiếng ruồi nhặng bay vo ve quanh đống phân nhà tôi chứ!. . . .

Vào Quán Trà, vừa ngửi thấy hương thơm của trà, nó đã bĩu môi:

-         Thế mà cũng gọi là đồ uống sao!. . . .Chỉ cần thông Nhâm Đốc và uống nước phân nhà tôi thì chứng ngộ ngay!. . . .Không tin hãy xem ta đây !. . . Ta chính là con Dòi chứng ngộ mà các ngươi đang tìm?!. . . .Haha!. . . Hãy đến đống phân nhà ta, khai nhâm đốc và uống nước phân đi!. . . .

 . . .

Mọi người thương tình nên không ai chấp nê nó làm gì!. . . .Được thể nó bèn đi khắp nơi truyền bá cái môn phái "đống phân" của nó!. . . .

. . . .

Sau một thời gian xa nhà hành đạo. . . .Dòi ta bị chết vì thiếu phân để ngửi và ăn!. . . . .

Thế mới biết môi trường trong sạch cần cho mọi người và mọi loài!. . . .Nhưng đối với con Dòi thì "phân" luôn là cái thiết yếu không thể bỏ của nó!. . . .

. . .

Sau khi con Dòi chết. . . .lục túi nó, người ta thấy có cái căn cước giả tên là:

T. . . Huyen Cong

 

Người Quét Nhà/15/5/2006