Chuốt se sợi nắng cho bền

Làm dây diều thả trăng lên trên trời.
Tha hồ vớt hạt sương rơi...
Chất đầy thuyền gió rong chơi bể trầm!


Đắm trong mưa bụi cát lầm,
Cánh sen múc nước sóng thần rửa tay!
Bao nhiêu vạ gió tai bay,
Gánh lên non ủ tưới cây bồ đề.
Cành cao ngọn, lá sum xuê
Chở che bóng lối đi về phù sinh...
"Lửa viên thông" thắp bình minh ,
Con tim "tuệ giác" kết tình hồng hoang!


Cùng nhau hái ngon đa đoan,
Nấu canh nước mắt, trời ban nụ cười.
Hoá dòng sông của riêng tôi !
Cứ dào dạt chẩy khôn nguôi tháng ngày ...

MinhTuệ/8/5/2006