Mô Phật!.... Tôi đã từng sám hối bởi những hành động tham sân si do mình gây nên thời quá khứ. ...Hôm nay, tôi lại một lần nữa xin được sám hối!...

...
Tôi biết rằng ...
Nếu tôi ở lại
Nếu tôi không đứng dậy
Những người xung quanh tôi sẽ có được giấc ngủ bình yên
Tôi biết rằng
Nếu tôi không thắp sáng
Thì bão tố vẫn ẩn tàng dưới đáy đại dương
Tôi biết rằng
Khi tôi không chấp nhận
Làm tù nhân của nhà tù tâm trí nhị nguyên
Thì bão cát trần gian sẽ tìm cách nhấn chìm

Và rất có thể ...
Ánh sáng chỉ là ngọn lửa nhỏ
Vật vờ trong đêm tối thị phi
Khát vọng cháy sáng
Sẽ lịm tắt khi bão trần tuôn xối

Nhưng
Tôi không thể khác
Tôi phải vượt lên trên
Tôi phải giải thoát mình

Tôi khao khát tự do
Tôi khao khát tình yêu
Tôi khao khát chạm đến bờ chân lý...
Nên
Tôi xin được cúi mình
Tôi xin được hiến dâng cuộc đời
Tôi xin được thành tâm sám hối

Với tất cả mọi người....
Và với triệu triệu sinh linh...

Hoàng Liên 24/04/2006